Puhtaan veden saatavuus on ihmisten elinehto.  Porakaivolla voidaan hyödyntää maa- ja kallioperän vesivaroja moniin erilaisiin käyttötarpeisiin.

Porakaivo rakennetaan maahan ja/tai kallioon.  Myös siiviläputkikaivoja tehdään kaivonporauslaitteilla.

SUUNNITTELU JA TOTEUTUSporakaivo-piirros

Toimiva kokonaisuus edellyttää huolellista ennakkosuunnittelua ja laadukasta toteuttamista.  Ennen rakennustyön aloittamista kannattaa pyytää urakoitsija tutustumaan tilanteeseen. Samalla selvitetään vedentarve, käytön tyyppi (kunta, omakotitalo, maatila, kesäasunto), kaivon sijoitusvaihtoehdot, tarvittava kaivon läpimitta, pumppujärjestelmät ja kustannukset.

 

Suunnitteluvaiheessa tulee selvittää myös kaivon ja käyttökohteen välisen vesiputken kulkureitti ja routasuojaus sekä pumppulaitteiden sijoituspaikka. Kaivon paikkaa valittaessa tulisi välttää viemärikaivojen, lantaloiden, öljysäiliöiden tai muiden saastelähteiden läheisyyttä sekä notkelmia, jonne valuma- ja sulamisvedet kerääntyvät.

HUOMIOITAVAA

Hyvälaatuisen pohjaveden saannin turvaamiseksi porakaivo tulee eristysputkituttaa riittävän pitkälle pintavesiä ja heikkolaatuisia maavesiä vastaan. Porakaivoissa on alhaisemmat humus-, nitraatti- ja nitriittipitoisuudet kuin rengaskaivoissa.

Painesäiliön asennus kytkentäkaivon yhteyteen.

Painesäiliön asennus kytkentäkaivon yhteyteen.

Joillakin paikkakunnilla korkeammat maaperän mineraalipitoisuudet voivat nostaa myös porakaivovesien mineraalipitoisuuksia, jotka ovat kuitenkin vedenkäsittelylaitteistoilla poistettavissa.

Nykytekniikalla saadaan toimivia ja vesimäärältään riittäviä porakaivoja sellaisiinkin paikkoihin, joihin se ei ollut mahdollista 10-20 vuotta sitten. Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry:n jäsenliikkeet tekevät myös vedentulotakuusopimuksia; kysy lisää alueesi Poratek-urakoitsijalta.

Jokaisella Poratek-urakoitsijalla on käytettävissään poraussopimuslomake, joka on laadittu yhteistyössä kuluttaja-asiamiehen kanssa.

Porakaivojen vedenpinnan korkeus ja veden tuotto ovat lähes tunteettomia vuodenaikojen vaihteluille. Porakaivon omistajalla riittää vettä silloinkin, kun rengaskaivot kuivuvat.