Porakaivo on varteenotettava vaihtoehto vedenhankinnalle monestakin syystä:

1.   Haja-asutusalueen vedenhankinnassa porakaivo on usein ainoa järkevä vaihtoehto maasto-olosuhteiden ja/tai etäisyyden vuoksi.

2.   Porakaivovesi on usein maultaan parempaa kuin muut vaihtoehdot.

3.   Porakaivovesi riittää pitkäaikaisenkin kuivuuden aikana.

4.   Porakaivoveden käyttökustannukset ovat selvästi edullisemmat kuin esim. kunnallisen verkostoveden. Etenkin karjatiloilla ja kasvihuoneilla, joilla kulutus on suuri, ovat kustannuserot todella merkittäviä.

5.   Porakaivovedessä on vähemmän bakteereja kuin kaivetussa kaivossa.

6.   Kunnallistalouden jatkuvasti kiristyessä lisääntyy myös piiloverotuksen riski vesilaskun kautta. Tätä riskiä ei porakaivon omistajalla ole.

7.   Kriisiaikoina on porakaivovesi selvästi turvallisempi vaihtoehto kuin verkostovesi. Riittävä porakaivokanta turvaa myös toisten vedensaannin tällaisina aikoina.

8.   Porakaivon rakentamiskustannus omakotitalolle on yleensä vain 3.000 – 6.000 euroa pumppuineen. Vain harvoissa tapauksissa kustannukset nousevat korkeammiksi.

vesikuplat