Yksi Poratekin keskeisiä tehtäviä on jäsentensä työn laadun varmistaminen. Vuonna 2003 julkistettiin normilämpökaivo ja vuoden 2004 aikana viimeisteltiin porakaivon normitus. Työn tuloksena syntyi normiporakaivo. Seuraavassa esittelemme sen periaatteet:

 

1.   MIKÄ ON NORMIPORAKAIVO

Normiporakaivolla määritetään vähimmäistaso/-määreet, joilla porakaivo tehdään.

2.   NORMIPORAKAIVON SIJOITUS

– Sijoitetaan ulos

– Suositeltava etäisyys lämpökaivoon vähintään 15 metriä

– On huomioitava järkevä etäisyys mahdollisiin saastelähteisiin

– Asiakas päättää kaivon paikan

3.   NORMIPORAKAIVON HALKAISIJA

130 mm on normiporakaivon minimihalkaisija, mikä tarkoittaa kallio reiän halkaisijaa

4.   NORMIPORAKAIVON SUOJAPUTKI

– Suojaputkea käytetään estämään irtoaineksen pääsy kaivoon

– Suojaputkea käytetään aina

– Upotus kiinteään kallioon 1-6 metriä

4.1. Muovinen suojaputki

– Muovista suojaputkea voidaan käyttää jos maata on enintään 3 metriä

– Seinämävahvuuden on oltava vähintään 6,3 mm, jolloin ulkoisen rasituksen kesto on riittävä

– Materiaalina polyeteeni

4.2. Teräksinen suojaputki

– Käytetään aina, jos maakerros on yli 3 metriä, maakerroksen ja mahdollisesti rikkonaisen pintakallion putkitukseen

– Teräsputken luokitusvaatimus on vähintään S235 JO, seinämävahvuus vähintään 4,5 mm

– Pitää aina käyttää sisämuovitusta

5.   PINTAVESIERISTYS

Pintavesieristys tehdään aina

5.1. Muovisen pintavesieristysputken tiivistys/vaihtoehtoiset menetelmät

– Muovista eristysputkea käytetään estämään pintavesien pääsy kaivoon

– Tiivistys tehdään joko betonoimalla, kiristämällä kallioon tai laajenevilla tiivistysaineilla

5.2. Teräksisen pintavesieristysputken tiivistys/vaihtoehtoiset menetelmät

Tiivistys tehdään joko betonoimalla, manglaamalla, kiristämällä kallioon tai laajenevilla tiivistysaineilla

6.   NORMIPORAKAIVON SYVYYSMITOITUS

– Huomioidaan paikalliset olosuhteet

– Kun kaivoon on saatu tarvittava tuotto, niin porataan tarvittava sakkatila

7.   NORMIPORAKAIVON KOEPUMPPAUS

– Tehdään aina

– Paineaukaisun jälkeen vähintään 1 vrk, pl. saaristo

8.   NORMIPORAKAIVON VESIPAINEAUKAISU

Tehdään tarvittaessa, mikäli poraamalla ei saada sovittua vesimäärää

9.   PORAUSKALUSTON VAATIMUKSET

– Porauskaluston on oltava tarkoitukseen soveltuva

– Kompressorin on oltava tyyppihyväksyttyj a painelaitemääräysten mukainen

– On käytettävä ympäristöystävällisiä ja myrkyttömiä ilmatyökaluja

– Porauskaluston ja paineilmaletkujen on kestettävä kompressorin maksimaalinen työpaine

10.   TAKUUT

10.1 Vesimäärätakuu/2 vuotta

10.2 Vesilaatutakuuta ei anneta

11.   DOKUMENTOINTI JA ARKISTOINTI

Jokaisesta normiporakaivosta tehdään Poratek-porausraportti, joka lähetetään asiakkaalle.