_D4S1394

Suomen Geoenergiakeskus on geoenergia-alalla toimivien yhdistysten, organisaatioiden, tutkimuslaitosten ja yliopistojen vapaamuotoinen yhteisö. Geologian tutkimuskeskus GTK:n, Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry SULPU:n ja Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry Poratek:in yhteistyönä perustetun yhteisön tavoitteena on lisätä eri toimijoiden välistä vuoropuhelua Suomessa alan liiketoiminnan edistämiseksi. Geoenergiakeskuksen tärkeimpiä tehtäviä on tiedon jakaminen nettisivujen somekanavien ja tilaisuuksien kautta.

GTK, SULPU ja Poratek kutsuvat toimintaan mukaan geoenergia-alaan liittyviä yhdistyksiä ja organisaatioita sekä geoenergiatutkimusta tekeviä yliopistoja ja korkeakouluja.

_D4S1408

Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Geologian tutkimuskeskus (GTK) luo geologisella osaamisella menestystä asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Palvelevana osaamiskeskuksena GTK on geologisten luonnonvarojen ja niiden kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja.

Poratek ‒ Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry
Poratek on kaivonporausurakoitsijoiden etujärjestö, joka yhteistyössä viranomaisten kanssa kehittää porausalaa. Yhdistys kouluttaa urakoitsijoita ja edistää alan laatustandardeja. Poratekissa yhdistyy sen jäsenistön laaja-alainen ammattitaito ja vuosien porauskokemus. www.poratek.fi

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa lämpöpumppualalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. www.sulpu.fi

 

Lataa esitykset:
Suomen Geoenergiakeskus
Energiakaivojen monipuolinen kaytto
Geoenergian tulevaisuuden visio
Geoenergiatutkimus
Ruotsin Geoenergiakeskus